Ales Razanau, Zdobywcy.

Biblijateka Pravincyi

Naciśnicie myšaj karcinu vokładki pa levy bok, kab raskryć knihu albo pašukajcie jaje u pakazalniku nižej.

Pravincyja Library

Click the cover image on the left to open appropriate book or look for it in the index below.

Biblioteka Pravincyi

Kliknij myszką obrazek okładki z lewej strony by otworzyć książkę lub poszukaj jej w wykazie poniżej.

 

Pakazalnik/ Index/ Wykaz

 • Ales Razanau, Zdobywcy.
  Tłumaczenie Oleg Łatyszonek. Posłowie Jan Maksymiuk. Biblioteka pisma „Kartki”. Tom VIII. Białystok 1997. Wydanie I. Redaktor serii: Bogdan Dudko. Projekt okładki: STudio Maciejewscy.
  Čarhovyja knihi/ Subsequent books/ Następne książki
 • Za niebokresem Europy. Antologia nowej poezji białoruskiej 1987-1997.
  Wybór i posłowie Jan Maksymiuk. Przekłady: Halina Maksymiuk, Jan Maksymiuk, Alina Wawrzeniuk, Mikołaj Wawrzeniuk. Wydanie Rady Programowej Tygodnika „Niwa”. Białystok 1998. Projekt obwoluty Michał Aniempadystau.
 • Adam Hlobus, Demonokameron.
  Przekłady z białoruskiego pod redakcją i z posłowiem Jana Maksymiuka. Przekład zbiorowy. Wydanie Związku Białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Białystok 1998. Projekt okładki Alena Adamczyk i Alaksandar Bartaszewicz.

Nazad u Pravincyju    Back to Pravincyja    Powrot do Pravincyi